Skip to content

Jaakko Niemelä

FI

Personliga erfarenheter, olika slags rum och strukturer är ofta utgångspunkter i Jaakko Niemeläs konst. Utöver traditionella material är växelverkan mellan ljus och skugga ett viktigt element i hans arbeten.

Jaakko Niemelä (f. 1959) tar rummet i sin besittning genom sina stora installationer. Utöver traditionella byggnadsmaterial är ljuset ett centralt element i Niemeläs konst. Han har varit fascinerad av skugga och mörker samt av kombinationer av naturligt och artificiellt ljus. Under sin 35 år långa karriär har Niemelä arbetat med grafik, installationer, video och offentliga konstverk.

Personliga erfarenheter, olika slags rum och sönderfallande strukturer är ofta utgångspunkter i Jaakko Niemeläs konst. Under de senaste åren har han också varit fascinerad av motiv såsom hav och fartyg som symboler för uppgivenhet, sorg och längtan. Han har gjort en forskningsresa på oceangående fartyg i sjökaptenfaderns fotspår för att skapa en berättelse om fadern Erkki, som förblev främmande för honom.

Jaakko Niemelä: Kaj 6, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsingforsbiennalen 2021

Kaj 6, 2021

När förbindelsebåten kommer från fastlandet till Lotskajen i norra delen av Skanslandet tar Jaakko Niemeläs installation som består av byggnadsställningar, emot besökarna. Klimatförändringen har lett till att bland annat istäcket på norra Grönland smälter mycket snabbare: om istäcket smalt helt och hållet skulle havsytan stiga med ca sex meter till samma nivå som den röda kajen som byggts av virke. Kajen har samma bottenmått som den gamla stenkajen på Skanslandet. Vattnet som droppar ner från konstverket ger ett intryck av att konstruktionen läcker. Installationen handlar om ömsesidigt beroende: dess delar bär helheten, som skulle rasa om endast en del togs bort.

Bild 1: Matti Pyykkö/Helsingforsbiennalen 2021

jaakkoniemela.com

hietanenniemela.com

Youtube

Filmer om Nostalgia-projektet: 1 / 2 / 3