Skip to content

Alicja Kwade

PL/DE
Alicja Kwaden veistokset haastavat meidät kyseenalaistamaan havaintomme ja käsityksemme ympäröivästä todellisuudesta.

Alicja Kwade (s. 1979) leikittelee teoksissaan aineellisuudella ja sen taustalla olevalla tyhjyydellä. Taiteilijan mukaan arkinen maailmamme perustuu vain sosiaalisiin sopimuksiin, joita luomme havainnoistamme. Ymmärryksemme todellisuudesta ja ehdottomina totuuksina pitämistämme asioista on puutteellinen, koska se rakentuu aistiemme rajallisuudelle. Saman asian samanaikaisia tiloja ja rinnakkaisia maailmoja ilmentääkseen taiteilija käyttää toisinaan peilikuvia tai heijastuksia ikkunoina toiseen todellisuuteen. Kwaden teokset tarkastelevat suhdettamme luontoon, paikkaamme maailmankaikkeudessa ja maailmamme jatkuvaa muutosta myös laajempina filosofisina kysymyksinä.

Kuva: Luise Müller-Hofstede