Siirry sisältöön

Marja Kanervo

FI

Marja Kanervo käyttää teoksissaan arkisia esineitä ja ajallisia kerroksia. Hän on usein työskennellyt tuomalla esiin ajan kerrostumia purkamalla ja paljastamalla, esimerkiksi maalipintaa poistamalla.

”Taiteen ei tarvitse olla ikuista”, on yksi Marja Kanervon (s. 1958) työskentelyn keskeisistä teeseistä. Taiteilijan vähäeleiset, arkisista elementeistä rakentuvat teokset syntyvät yleensä tarkasti valittuihin tiloihin, eivätkä ne ole liikuteltavissa paikasta toiseen. Vaikka osan teoksista taiteilija rakentaa myöhemmin uusiin esityspaikkoihin, on hänen tilallisten teostensa luonne katoavainen.

Taidemaalarin koulutuksen saanut Kanervo kiinnostui kolmiulotteisesta työskentelystä jo opiskeluaikanaan. Hän on usein työskennellyt tuomalla esiin ajan kerrostumia purkamalla ja paljastamalla, esimerkiksi maalipintaa poistamalla. Taiteilija luo tiloja, jotka samalla rauhoittavat ja herättävät ajatuksia. Kanervon työskentelyn materiaaleina toimivat mitkä tahansa ihmisen jälkeensä jättämät arkiset asiat, kuten pahvilaatikot, muovipussit tai lasi. Kanervoa kiinnostaa eletty elämä ja ihmisen jäljet.

 

Marja Kanervo: A-rappu, 2020 ©Kirsi Halkola/HAM/Helsinki Biennaali 2021

A-rappu, 2020

Marja Kanervon teoksessa eri kerrokset lävistävät toisensa: eilinen ja tämä hetki, eletty elämä ja taiteilijan ratkaisut, sisätila ja maisema, jota ikkunat kehystävät. Teos on unenomainen kulkureitti kolmen eri kerroksen läpi, kurkistus jonnekin eletyn elämän ja epätoden välille. Taiteilija, kuten talossa olevat elämän jäljet, ei kerro mitään suoraan, vaan vihjaa eletyistä elämistä ja kerroksia asuttaneista ihmisistä.

Kanervo on tehnyt Vallisaareen ja itse teospaikkaan, Luotsitalon A-rappuun useita tutkimusmatkoja etenkin kesän 2019 aikana ja työstänyt teostaan paikan päällä. Taiteilija valitsi teokselleen häntä inspiroineen rappukäytävän. Kanervo ei tunne talossa asuneiden tarkkaa henkilöhistoriaa, mutta on jäljittänyt mennyttä esineisiin ja tiloihin takertuneiden viittausten avulla ja jatkanut tätä hienovaraista historiaa kuvittelemalla.

Kuva 1: Matti Pyykkö/Helsinki Biennaali 2021

marjakanervo.com

Marja Kanervo

A-rappu
2020
paikkasidonnainen installaatio

A-rappu
2020

dokumentaatio teoksesta

Ohjaus: Marja Kanervo

Elokuvaus: Timo Peltonen

Editointi: Király Production Oy / Risto Haapiainen

Kiitos: Suomen Kulttuurirahasto

Tilaaja HAM/Helsinki Biennaali 2021