Siirry sisältöön

BIOS

FI

Tutkimusyksikkö BIOS luo työkaluja poikkitieteelliseen ja
-taiteelliseen yhteistyöhön. Tutkimusyksikkö tuottaa kokonaisvaltaista tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta yhteiskuntaan ja käy vuoropuhelua eri tahojen, kuten päättäjien, median ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

BIOS syntyi vuonna 2015, kun ryhmä tutkijoita koki, että esimerkiksi mediassa ympäristökysymykset olivat erillisiä ja kytkeytyivät vain ohuesti talouteen ja politiikkaan. Tutkijoiden mukaan tarvittiin monialaista työskentelyä, joka kutoo yhteen luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä ja humanistisia ulottuvuuksia. Itsenäisesti toimivan tutkimusyksikön tavoitteena on tiedontuotannon lisäksi kehittää tutkimukseen nojaavaa yhteiskunnallista keskustelua eri tahojen, erityisesti toimittajien ja päätöksentekijöiden kanssa.

Toiminta käynnistyi pilottihankkeen myötä yhteistyössä Ylen yhteiskuntatoimituksen kanssa: BIOS kokosi toimittajien käyttöön tieteellistä tietopohjaa, muun muassa meristä ja metsistä, ruoasta ja ilmastonmuutoksesta. Samalla kehitettiin journalistisia menetelmiä, joilla ilmastonmuutoksesta pystyttiin kertomaan paremmin myös yhteiskunnallisella tasolla.

Tutkimusyksikkö on työskennellyt laaja-alaisesti eri yhteistyökumppaneiden ja projektien parissa. BIOS-tutkimusyksikön tieteellinen taustadokumentti YK:n globaalin kestävän kehityksen raporttiin 2019 herätti laajaa kansainvälistä mediahuomiota. Helsinki Biennaali on käynyt tutkimusyksikön kanssa dialogia alusta saakka. BIOS-tutkimusyksikön muodostavat kahdeksan tutkijaa: Jussi T. Eronen (s. 1978), Ville Lähde (s. 1972), Karoliina Lummaa (s. 1977), Paavo Järvensivu (s. 1982), Antti Majava (s. 1977), Tero Toivanen (s. 1980), Tere Vadén (s. 1969) ja Emma Hakala (s. 1984), joka liittyi tutkimusryhmään vuonna 2018.

BIOS-tutkimusyksikkö Vallisaaren tutkimusasema, 2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsinki Biennaali 2021

 

Vallisaaren tutkimusasema, 2021

”Ympäristötieto on pitkään ollut eriytettyä, se on nähty erillisenä politiikasta, taloudesta ja kulttuurista. Vallisaaressa keskitymme siihen, miten ympäristö on irrotettu nimenomaan taloudesta”, kuvailee tutkimusyksikön jäsen Paavo Järvensivu. BIOS pyrkii jäsentämään ja havainnollistamaan sitä, miten tämä eriyttäminen tapahtuu, mitä vaikutuksia sillä on ja mitä voitaisiin tehdä toisin.

Vallisaaren tutkimusasemalla BIOS ottaa käsittelyyn yhden tai muutaman tapauksen, jossa ympäristö ja talous on irrotettu toisistaan niin, että yhteys on katkennut lähes tyystin. Tutkimusyksikön jäsenet valottavat asiaa eri näkökulmista kirjoittamalla siitä, puhumalla siitä sekä tekemällä tai tuomalla paikalle myös muutaman objektin.

BIOS tuo Vallisaaren tutkimusasemalle tietoa kaikkialta maailmasta ja pyrkii konkretisoimaan abstraktia tutkimustietoa kävijöiden koettavaksi. Biennaalin aikana ryhmän jäsenet myös järjestävät asemalla tapahtumia, kuten tutkijavierailuita ja seminaareja.

Kuvat 1 ja 2: Matti Pyykkö/Helsinki Biennaali 2021

kojelauta.bios.fi

bios.fi

Facebook / Twitter

BIOS-tutkimusyksikkö

Vallisaaren tutkimusasema
Siirtymäpolitiikan kojelauta
2021
Installaatio

Monitieteinen tutkimus, tiedontuotanto politiikanteon tueksi, animointi

Tilaaja HAM/Helsinki Biennaali 2021