Siirry sisältöön

IC-98

FI

Yhteiskunnallinen pohdiskelu saa runollisen muodon IC-98:n melankolisissa teoksissa. Viimeaikaisessa työskentelyssään ryhmä on käsitellyt elollisen ja elottoman luonnon suhdetta sekä ympäristötuhon ja ihmisenjälkeisen maailman tulevaisuuden teemoja.

Luonto ottaa haltuun ihmisen rakentaman ja hylkäämän ympäristön IC-98:n useissa viimeaikaisissa teoksissa. Nämä luonnonprosessit, elollisen ja elottoman luonnon suhde sekä ympäristötuhon ja ihmisenjälkeisen maailman tulevaisuus nousevat teosten tärkeiksi teemoiksi. Ryhmän 2010-luvun loppupuolen työskentely ammentaa posthumanistisesta ajattelusta, jossa ihmiskeskeistä maailmankuvaa tarkastellaan kriittisesti. Tummanpuhuvien ja melankolisten töiden pitkäkestoiset maisemakuvaukset peilaavat luonnonhistoriaa inhimilliseen aikajänteeseen.

IC-98 tunnetaan parhaiten animaatioistaan, jotka yhdistävät klassista lyijykynäpiirrosta digitaalisiin tehosteisiin. Lopputuloksena on hitaasti liikkuvia, runollisia kuvia. Tarvittaessa heidän pohdiskelevat teoksensa voivat saada mitä erilaisimman materiaalisen ulkoasun: 20-vuotisen uransa aikana ryhmä on toteuttanut taiteilijakirjoja, paikka- ja tilannesidonnaisia projekteja ja interventioita, elokuvia ja tilausteoksia.

Patrik Söderlund (s. 1974) ja Visa Suonpää (s. 1968) perustivat IC-98:n vuonna 1998. Heidän taustansa on kulttuurintutkimuksessa ja kuvataiteissa. Teoksissaan he yhdistävät tieteellistä tutkimusta, filosofiaa, ekologiaa ja yhteiskunnallista ajattelua. Ryhmälle on tärkeää, että heidän taiteellinen työskentelynsä kytkeytyy osaksi maailmaa ja on vuoropuhelussa historiallisen, sosiaalisen ja poliittisen todellisuuden kanssa. IC-98 työskentelee monipuolisesti eri taiteen- ja tieteenalojen ammattilaisten kanssa.

IC-98: Abendland (II: The Place That Was Promised), 2013 ©Maija Toivanen/HAM/Helsinki Biennaali 2021

Abendland (II: The Place That Was Promised), 2013

Yksinäinen, lehdetön puu huojuu hiljalleen pimeydessä. Välillä siitä lehahtaa hyönteisiä ja siitepölyä. Näky johdattaa melankolisiin pohdintoihin ihmisen paikasta ja tulevaisuudesta. Teoksen nimen ”luvatusta paikasta” ei ehkä tullutkaan sitä mitä toivottiin. Teos kuuluu sarjaan Abendland, iltaruskon maa. Sana viittaa länsimaihin ja rappeutuvaan sivilisaatioon – ihmisen jälkeiseen maailmaan, jonka aika on syklinen ja hidas.

IC-98: Abendland (Höstens arkiv), 2019–2021 ©Maija Toivanen/HAM/Helsinki Biennaali 2021

Abendland (Höstens arkiv), 2019–2021

Aleksanterinpatterin pihapuiden toissavuotiset lehdet muodostavat eräänlaisen syksyn arkiston. Tyhjyys lehtien keskellä muistuttaa puun poissaolosta. Lehdet ovat osa elämän ja kuoleman kiertokulkua ja muisto kaikista paikalla kasvaneista puista ja kasveista, jotka rakennus on syrjäyttänyt. Höstens arkiv on paikkasidonnainen ele, joka sitoo luvatun paikan Vallisaareen.

Kuva 1 & 2: Matti Pyykkö/Helsinki Biennaali 2021

socialtoolbox.com

Instagram / Vimeo

IC-98

Abendland (II: The Place That Was Promised)
2013

yksikanavainen HD videoinstallaatio

HAM Helsingin taidemuseon kokoelma

Käsikirjoitus, piirustukset, ohjaus ja tuotanto: IC-98

Animaatio: Markus Lepistö

Musiikin sävellys: Max Savikangas

Kontrabasso: Juho Martikainen

Äänitys: Pekka Mikael Laine

Abendland (Höstens arkiv)
2021
paikkasidonnainen installaatio (Aleksanterinpatterin pihapuiden edellisvuotiset lehdet, valo)

Tilaaja HAM/Helsinki Biennaali 2021