Siirry sisältöön

Gustafsson & Haapoja

FI

Gustafsson&Haapojan työskentelyssä on läsnä ajatus utopiasta tai mahdollisuudesta toisenlaiseen maailmaan. Uusin teos pohtii, miten ihmisenä olemisen tapaa tulisi muokata kestävämmän maailmasuhteen mahdollistamiseksi.

Gustafsson&Haapoja on vuodesta 2012 toiminut yhteistyö. Projekti on aloittanut tutkimalla historiaa ja yhteiskuntaa toisten lajien näkökulmasta ja edennyt purkamaan ihmisen ja eläimen käsitteitä sekä sitä, miten ne kytkeytyvät rodullistamisen, seksismin ja yhteiskunnallisen ulossulkemisen mekanismeihin. Gustafsson&Haapojan kaikissa töissä on läsnä ajatus utopiasta tai mahdollisuudesta toisenlaiseen maailmaan. Uusi teos Becoming pohtii sitä, miten ihmisenä olemisen tapaa tulisi muokata kestävämmän maailmasuhteen mahdollistamiseksi.

Gustafsson&Haapojan taide liikkuu installaatio- ja videotaiteen, käsitteellisen taiteen ja performanssin alueilla. Kuvataiteilija Terike Haapoja (s. 1974) ja kirjailija-dramaturgi Laura Gustafsson (s. 1983) yhdistävät töissään runollisuuden dokumentaariseen lähestymistapaan. Teoksissa näkyy usein myös molempien taiteilijoiden teatteritausta. Yhteistyössä tärkeää on myös kytkeä projektit ympäröivään todellisuuteen esseiden, keskustelujen ja aktivismin kautta.

Gustafsson & Haapoja: Becoming, 2020 ©Sonja Hyytiäinen/HAM/Helsinki Biennaali 2021

Becoming, 2020

Becoming kutsuu luomaan vaihtoehtoja patriarkaaliselle, heteroseksistiselle, Eurooppa-keskeiselle ja valkoiselle ajattelun perinteelle ja ihmiskuvalle. Se perustuu haastatteluihin, joissa pohditaan millaisia kehkeytymässä olevia ihmisyyden ja olemisen muotoja tulisi vaalia, jotta ne voisivat kasvaa ja luoda kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta.

Haastateltavat ovat aktivisteja, ajattelijoita, taiteilijoita, hoivaajia ja lapsia, joiden elämä tai työ koskettaa jotakin nupullaan olevaa. He pyrkivät toiminnallaan rakentamaan tasa-arvoisempaa ja moninaisempaa yhteiskuntaa. Haastattelujen kysymykset johdattavat pohtimaan käytännössä, miten väistämättömien muutosten keskellä tulisi elää ja toimia.

Katso Becoming täällä.

Kuva 1: Matti Pyykkö/Helsinki Biennaali 2021

gustafssonhaapoja.org

Instagram (Laura Gustafsson) / Instagram (Terike Haapoja)

Gustafsson & Haapoja
Museum of Becoming
2.6.2020–17.1.2021

Näyttely, HAM Helsingin taidemuseo