Skip to content

Marja Kanervo

FI
Marja Kanervo käyttää teoksissaan arkisia esineitä ja ajallisia kerroksia. Hän on usein työskennellyt tuomalla esiin ajan kerrostumia purkamalla ja paljastamalla, esimerkiksi maalipintaa poistamalla.

”Taiteen ei tarvitse olla ikuista”, on yksi Marja Kanervon (s. 1958) työskentelyn keskeisistä teeseistä. Taiteilijan vähäeleiset, arkisista elementeistä rakentuvat teokset syntyvät yleensä tarkasti valittuihin tiloihin, eivätkä ne ole liikuteltavissa paikasta toiseen. Vaikka osan teoksista taiteilija rakentaa myöhemmin uusiin esityspaikkoihin, on hänen tilallisten teostensa luonne katoavainen.

“Taiteen ei tarvitse olla ikuista.”

 

Taidemaalarin koulutuksen saanut Kanervo kiinnostui kolmiulotteisesta työskentelystä jo opiskeluaikanaan. Hän on usein työskennellyt tuomalla esiin ajan kerrostumia purkamalla ja paljastamalla, esimerkiksi maalipintaa poistamalla. Taiteilija luo tiloja, jotka samalla rauhoittavat ja herättävät ajatuksia. Kanervon työskentelyn materiaaleina toimivat mitkä tahansa ihmisen jälkeensä jättämät arkiset asiat, kuten pahvilaatikot, muovipussit tai lasi. Kanervoa kiinnostaa eletty elämä ja ihmisen jäljet. Erääseen teokseensa Kanervo keräsi helsinkiläisistä kampaamoista hiuksia, joista taiteilija kutoi patjoja ja tyynyjä. Kanervon Ryijy-teos (1992/2013) puolestaan rakentui jäteöljyllä käsitellyistä höyhenistä ja pohti ihmisen ympäristöönsä tekemiä peruuttamattomia muutoksia.

Kuvat: Matti Pyykkö