Skip to content

Tuomas A. Laitinen

FI
Ekologista ajattelua, kemiallisia prosesseja ja fiktiota yhdistelevissä teoksissaan Tuomas A. Laitinen luo monikerroksisia tilanteita, joissa sekoittuvat vanhat ja uudet teknologiat.

Tuomas A. Laitinen (s. 1976) on taiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, äänen, valon ja kemiallisten sekä mikrobiologisten prosessien parissa. Hän on kiinnostunut ekologisista kysymyksistä, tietoisuuden ja tiedon muodostumisesta sekä huokoisista järjestelmistä. Laitinen kuvailee järjestelmien välisiä rajoja huokoisiksi, jolloin asiat sekoittuvat toisiinsa. Teoksissaan Laitinen tarkastelee muun muassa sitä, miten erilaiset teknologiat ja välittäjäaineet vaikuttavat kokemuksiimme maailmasta. Välittäjäaine voi taiteilijan mukaan olla mikä vain asia, jonka kautta kohtaamme maailman, vaikkapa sähkö, iho, puhuttu ja kirjoitettu kieli tai joku yksittäinen teknologia.

Viime vuosina Laitinen on perehtynyt muun muassa mustekalojen erityislaatuiseen älykkyyteen sekä tehnyt yhteistyötä tekoälytutkijoiden kanssa. Näistä moniaineksisista lähtökohdista syntyy kerroksellisia installaatioita. Ne tarkastelevat ihmisten toimintaa erilaisissa ekosysteemeissä siirtyen mikroskooppisen pienistä hiukkasista yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. Jatkuva muutos, läpäisevyys ja läpinäkyvyys ovat teosten keskeisiä piirteitä. Vaikutteita taiteilija on saanut muun muassa tieteiskirjallisuudesta ja ei-ihmiskeskeisestä filosofiasta, jonka avulla pyritään hahmottelemaan uudenlaista perustaa kestävälle yhteiselolle maapallolla.

Kuvat: Janne Tuunanen