Skip to content

BIOS

FI
Tutkimusyksikkö BIOS luo työkaluja poikkitieteelliseen ja -taiteelliseen yhteistyöhön. Tutkimusyksikkö tuottaa kokonaisvaltaista tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta yhteiskuntaan ja käy vuoropuhelua eri tahojen, kuten päättäjien, median ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

BIOS syntyi vuonna 2015, kun ryhmä tutkijoita koki, että esimerkiksi mediassa ympäristökysymykset olivat erillisiä ja kytkeytyivät vain ohuesti talouteen ja politiikkaan. Tutkijoiden mukaan tarvittiin monialaista työskentelyä, joka kutoo yhteen luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä ja humanistisia ulottuvuuksia. Itsenäisesti toimivan tutkimusyksikön tavoitteena on tiedontuotannon lisäksi kehittää tutkimukseen nojaavaa yhteiskunnallista keskustelua eri tahojen, erityisesti toimittajien ja päätöksentekijöiden kanssa.

 

Toiminta käynnistyi pilottihankkeen myötä yhteistyössä Ylen yhteiskuntatoimituksen kanssa: BIOS kokosi toimittajien käyttöön tieteellistä tietopohjaa, muun muassa meristä ja metsistä, ruoasta ja ilmastonmuutoksesta. Samalla kehitettiin journalistisia menetelmiä, joilla ilmastonmuutoksesta pystyttiin kertomaan paremmin myös yhteiskunnallisella tasolla. Tutkimusyksikkö on työskennellyt laaja-alaisesti eri yhteistyökumppaneiden ja projektien parissa. BIOS-tutkimusyksikön tieteellinen taustadokumentti YK:n globaalin kestävän kehityksen raporttiin 2019 herätti laajaa kansainvälistä mediahuomiota. Helsinki Biennaali on käynyt tutkimusyksikön kanssa dialogia alusta saakka. BIOS-tutkimusyksikön muodostavat kahdeksan tutkijaa: Jussi T. Eronen (s. 1978), Ville Lähde (s. 1972), Karoliina Lummaa (s. 1977), Paavo Järvensivu (s. 1982), Antti Majava (s. 1977), Tero Toivanen (s. 1980), Tere Vadén (s. 1969) ja Emma Hakala (s. 1984), joka liittyi tutkimusryhmään vuonna 2018.

Kuvat: Matti Pyykkö