Skip to content

Gustafsson & Haapoja

FI
Gustafsson&Haapojan työskentelyssä on läsnä ajatus utopiasta tai mahdollisuudesta toisenlaiseen maailmaan. Uusin teos pohtii, miten ihmisenä olemisen tapaa tulisi muokata kestävämmän maailmasuhteen mahdollistamiseksi.

Gustafsson&Haapoja on vuodesta 2012 toiminut yhteistyö. Projekti on aloittanut tutkimalla historiaa ja yhteiskuntaa toisten lajien näkökulmasta ja edennyt purkamaan ihmisen ja eläimen käsitteitä sekä sitä, miten ne kytkeytyvät rodullistamisen, seksismin ja yhteiskunnallisen ulossulkemisen mekanismeihin. Gustafsson&Haapojan kaikissa töissä on läsnä ajatus utopiasta tai mahdollisuudesta toisenlaiseen maailmaan. Uusi teos Becoming pohtii sitä, miten ihmisenä olemisen tapaa tulisi muokata kestävämmän maailmasuhteen mahdollistamiseksi.

Gustafsson&Haapojan taide liikkuu installaatio- ja videotaiteen, käsitteellisen taiteen ja performanssin alueilla. Kuvataiteilija Terike Haapoja (s. 1974) ja kirjailija-dramaturgi Laura Gustafsson (s. 1983) yhdistävät töissään runollisuuden dokumentaariseen lähestymistapaan. Teoksissa näkyy usein myös molempien taiteilijoiden teatteritausta. Yhteistyössä tärkeää on myös kytkeä projektit ympäröivään todellisuuteen esseiden, keskustelujen ja aktivismin kautta.

Gustafsson&Haapojan keväällä 2020 aukeava näyttelykokonaisuus Museum of Becoming on osa Helsinki Biennaalin HAMissa esitettävää ohjelmaa.