Skip to content

IC-98

FI
Yhteiskunnallinen pohdiskelu saa runollisen muodon IC-98:n melankolisissa teoksissa. Viimeaikaisessa työskentelyssään ryhmä on käsitellyt elollisen ja elottoman luonnon suhdetta sekä ympäristötuhon ja ihmisenjälkeisen maailman tulevaisuuden teemoja.

Luonto ottaa haltuun ihmisen rakentaman ja hylkäämän ympäristön IC-98:n useissa viimeaikaisissa teoksissa. Nämä luonnonprosessit, elollisen ja elottoman luonnon suhde sekä ympäristötuhon ja ihmisenjälkeisen maailman tulevaisuus nousevat teosten tärkeiksi teemoiksi. Ryhmän 2010-luvun loppupuolen työskentely ammentaa posthumanistisesta ajattelusta, jossa ihmiskeskeistä maailmankuvaa tarkastellaan kriittisesti. Tummanpuhuvien ja melankolisten töiden pitkäkestoiset maisemakuvaukset peilaavat luonnonhistoriaa inhimilliseen aikajänteeseen.

IC-98 tunnetaan parhaiten animaatioistaan, jotka yhdistävät klassista lyijykynäpiirrosta digitaalisiin tehosteisiin. Lopputuloksena on hitaasti liikkuvia, runollisia kuvia. Tarvittaessa heidän pohdiskelevat teoksensa voivat saada mitä erilaisimman materiaalisen ulkoasun: 20-vuotisen uransa aikana ryhmä on toteuttanut taiteilijakirjoja, paikka- ja tilannesidonnaisia projekteja ja interventioita, elokuvia ja tilausteoksia.

Patrik Söderlund (s. 1974) ja Visa Suonpää (s. 1968) perustivat IC-98:n vuonna 1998. Heidän taustansa on kulttuurintutkimuksessa ja kuvataiteissa. Teoksissaan he yhdistävät tieteellistä tutkimusta, filosofiaa, ekologiaa ja yhteiskunnallista ajattelua. Ryhmälle on tärkeää, että heidän taiteellinen työskentelynsä kytkeytyy osaksi maailmaa ja on vuoropuhelussa historiallisen, sosiaalisen ja poliittisen todellisuuden kanssa. IC-98 työskentelee monipuolisesti eri taiteen- ja tieteenalojen ammattilaisten kanssa.

Kuvat: Matti Pyykkö