Skip to content

Tuomas A. Laitinen

FI
I sin konst som förenar ekologiskt tänkande med fiction skapar Tuomas A. Laitinen situationer med flera lager som blandar gammal och ny teknologi.

Tuomas A. Laitinen (f. 1976) är en konstnär som arbetar med film, ljud, ljus samt kemiska och mikrobiologiska processer. Han är intresserad av ekologiska frågor, hur medvetenhet och kunskap bildas samt porösa system. Porositet är ett begrepp med vilket Laitinen beskriver de flytande gränserna mellan olika områden. I sin konst analyserar Laitinen bland annat hur olika teknologier och transmittorer påverkar våra erfarenheter av världen. En transmittor kan enligt honom vara vad som helst som gör att vi får kontakt med världen, till exempel elektricitet, hud, tal och skrift eller någon teknologi.

Under de senaste åren har Laitinen satt sig in i bland annat bläckfiskars speciella intelligens och samarbetat med forskare inom artificiell intelligens. De mångfacetterade installationerna utgår från sådana utgångspunkter. De granskar människors verksamhet i olika ekosystem, allt från mikroskopiska partiklar till samhälleliga maktförhållanden. Centrala drag hos arbetena är fortlöpande metamorfos, porositet och transparens. Laitinen har inspirerats av bland annat science fiction och icke-människocentrerad filosofi, med vars hjälp man försöker skapa ett helt nytt fundament för hållbar samexistens på jordklotet.

Bilder: Janne Tuunanen