Skip to content

Alicja Kwade

PL/DE
Alicja Kwades skulpturer ställer oss frågor om vår varseblivning och förståelse av verkligheten runt omkring oss.

Alicja Kwades (f. 1979) arbeten leker med det materiella i sig och dess tomhet. Enligt Kwade baserar sig vårt dagliga liv på sociala överenskommelser som påverkar vår uppfattning av världen. Vår förståelse av verkligheten och vad vi uppfattar som absoluta sanningar baserar sig på våra begränsade sinnen, vilket innebär att vår förståelse inte kan vara fullständig. För att visa samtidiga tillstånd hos samma objekt och även existensen av parallella världar använder hon ibland spegelbilder eller reflexer som ett slags fönster till en annan verklighet. Hennes arbeten får oss att reflektera över vår relation till naturen, vår plats i världsalltet, även i form av bredare filosofiska frågor.

Bild: Luise Müller-Hofstede