Skip to content

EGS

FI

Graffitikonstnären EGS inledde sin karriär efter mitten av 1980-talet inspirerad av den första graffitivågen i Finland. I sitt arbete för Helsingforsbiennalen fortsätter EGS på hans tidigare karttema. Gårdagens och morgondagens skärgård fokuserar på Helsingfors genom stadens historia och framtidsutsikter.

Graffitikonstnären EGS (f. 1974) inledde sin karriär efter mitten av 1980-talet inspirerad av den första graffitivågen i Finland. Arbeten av EGS, som blivit den mest kända finländska graffitikonstnären i världen, har visats i över 50 länder. EGS är känd för sina stiliserade världskartor, där geografin smälter in i konstnärsnamnets bokstäver. På sistone har EGS utvidgat sitt konstnärliga område till skulptur och glaskonst. EGS har haft utställningar på gallerier och museer samt skapat offentliga beställningsverk.

EGS konstverk på Helsingforsbiennalen fokuserar på Helsingfors genom stadens historia och framtidsutsikter. Gårdagens och morgondagens skärgård (2020) sprider sig till olika delar av Helsingfors och består av åtta skulpturer som hänvisar till försvunna och eventuella nya öar. Fem skulpturer finns på platser där öar försvunnit då staden byggts ut.

Det enda som i dag påminner oss om dessa öar är namnen på gator och stadsdelar, såsom Lökholmsgatan och Sumparn. Tre skulpturer hänvisar till eventuella framtida öar om havsytan stiger kraftigt. En skulptur finns på Skanslandet.

Bilder: Matti Pyykkö

egshelsinki.com

Facebook / Instagram