Skip to content

Janet Echelman

US

Janet Echelman skapar flyktiga skulpturer som är lika stora som byggnader och stadskvarter. Echelmans konst förändras med vinden och ljuset och varierar mellan ”ett objekt som man betraktar” och ”en upplevelse som man kan gå vilse i”.

Janet Echelman (f. 1966) skapar flyktiga skulpturer som är lika stora som byggnader och stadskvarter i sin studio i Boston. Hennes konst låter sig inte kategoriseras, eftersom den involverar skulptur, arkitektur, stadsplanering, materialvetenskap, strukturella och aeronautiska konstruktioner samt dataprogrammering. Echelmans konst förändras med vinden och ljuset och varierar mellan ”ett objekt som man betraktar” och ”en upplevelse som man kan gå vilse i”. Genom att använda oväntade material från atomiserade vattenpartiklar till fiber som är femton gånger starkare än stål kombinerar Echelman traditionellt hantverk med modern designmjukvara för att skapa konstverk som blivit landmärken för urbant liv på fem kontinenter från Singapore, Sydney, Shanghai och Santiago till Beijing, Boston, New York och London.

1.78 är titeln på hennes installation högt ovanför Senatstorget i centrala Helsingfors. 1.78 är en del av Echelmans serie Earthtime som baserar sig på vetenskapliga fakta och påminner oss om våra komplexa kopplingar till större tidscykler och system i vår fysiska värld.

Siffran i titeln syftar på det antal mikrosekunder som en dag på jorden kan förkortas av en enskild fysisk händelse – de rörelser hos jordens tektoniska plattor som orsakade en jordbävning och en tsunami förändrade också jordklotets rotationshastighet.

Bild 1: Bruce Petschek
Bild 2: Janet Echelman, 1.78 Madrid, 2018. Courtesy of the Artist and Studio Echelman. Photo by João Ferrand.

echelman.com

Instagram / Facebook / Twitter