Skip to content

Mario Rizzi

IT/DE
Mario Rizzi behandlar stora samhällsfenomen genom individers vardagliga berättelser, erfarenheter och minnen. Hans filmer lyfter på ett humant sätt fram människor som den västerländska blicken ofta ignorerar.

Bosnienkriget i början av 1990-talet var Mario Rizzis (f. 1962) första kontakt med den islamiska kulturen. Han blev intresserad av människor som ofta betraktades som en enhetlig grupp som var något främmande för den västerländska kulturen, som ”något annat”. I tjugo år har Rizzi fokuserat på den islamiska världen och omvälvningarna där. I sina filmer har Rizzi behandlat de politiska strömningarna i Mellanöstern och Nordafrika som började 2010. Under de senaste tio åren har han i långa perioder vistats i Turkiet och följt med de samhälleliga omvälvningarna i landet.

Rizzi behandlar alltid stora samhällsfenomen genom individers vardagliga berättelser, erfarenheter och minnen. Samtidigt lyfter han fram människor och samhällen som den västerländska blicken ofta ignorerar. Som filmskapare och konstnär är Rizzi en human människoskildrare. Kärnan i hans arbeten består av äkta kontakt, och han har tillbringat en hel del tid med dem som han filmar, till exempel i deras hem eller på flyktingläger.

Bild: Heinrich Völkel