Skip to content

Samir Bhowmik

IN/FI

Samir Bhowmik är intresserad av hur människan bygger infrastruktur och tar över naturen med hjälp av teknik. Bhowmiks arbete på Helsingforsbiennalen är en expedition till fiktiva kabeldragningar under vatten och mark på Skanslandet. Han fungerar själv som guide och berättare.

Samir Bhowmik (f. 1975) är en mångsidig konstnär och arkitekt, som arbetar i Berlin, New York och Helsingfors. I sina nyaste arbeten analyserar han hur det kulturella minnet och den kulturella miljön sammanslingras kring varandra i arkitektur, infrastruktur och energi. Utöver performansinstallationer skapar Bhowmik participativa berättelser i vilka han involverar allmänheten i scenarier tillsammans med konstnärer, uppträdare och musiker. De immersiva föreställningarna fungerar som sonder med fiktiva, dolda, omstridda och förlorade topografiska former. Som resor i delning av kollektiv information skapar de utan undantag kontakter mellan deltagarna.

I hans arbete på Helsingforsbiennalen är Samir Bhowmik intresserad av hur människan bygger infrastruktur och tar över naturen med hjälp av teknik. Lost Islands (2020) är en expedition till fiktiva kabeldragningar under vatten och mark på Skanslandet. Bhowmik fungerar själv som guide och berättare.

Rutten följer öns formationer, skogsstigar och vattendrag samt historiska byggnader, ruiner och bunkrar. Längs rutten visas installationer och en film. Dessutom ingår teater, modern dans, sång och experimentell musik. Expeditionerna genomförs som evenemang på ön från juni till augusti.

Bilder: Matti Pyykkö

samirbhowmik.cc

Instagram / Twitter