Skip to content

Jaakko Niemelä

FI
Personliga erfarenheter, olika slags rum och strukturer är ofta utgångspunkter i Jaakko Niemeläs konst. Utöver traditionella material är växelverkan mellan ljus och skugga ett viktigt element i hans arbeten.

Jaakko Niemelä (f. 1959) tar rummet i sin besittning genom sina stora installationer. Utöver traditionella byggnadsmaterial är ljuset ett centralt element i Niemeläs konst. Han har varit fascinerad av skugga och mörker samt av kombinationer av naturligt och artificiellt ljus. Under sin 35 år långa karriär har Niemelä arbetat med grafik, installationer, video och offentliga konstverk.

Personliga erfarenheter, olika slags rum och sönderfallande strukturer är ofta utgångspunkter i Jaakko Niemeläs konst. Under de senaste åren har han också varit fascinerad av motiv såsom hav och fartyg som symboler för uppgivenhet, sorg och längtan. Han har gjort en forskningsresa på oceangående fartyg i sjökaptenfaderns fotspår för att skapa en berättelse om fadern Erkki, som förblev främmande för honom.

Jaakko Niemelä ställer ut ett konstverk på Skanslandet i anslutning till Helsingforsbiennalen. Hans privatutställning på HAM visas 14.12.2019–15.3.2020.

Bilder: Matti Pyykkö