Skip to content

Kyungwoo Chun

KR

I sin konst skapar Kyungwoo Chun situationer och möten vars kärna utgörs av empati. Hans konstverk på Skanslandet påpekar hur viktigt det är att berätta och lyssna.

Kyungwoo Chun (f. 1969) bor i Soul och har fått internationell uppmärksamhet med sina porträtt som utnyttjar fotografi. Sedan början av 2000-talet har Chun vid sidan av fotografi ägnat sig åt performanser, som också är tidsbundna processer. Han har deltagit i flera solo- och grupputställningar i Europa och Sydkorea, och uppträtt i performanser förutom i Europa även i Soul, Mumbai och New York. Hans konst kännetecknas av en känslighet för förändringar i tidsupplevelsen och en allt djupare dialog med sig själv och andra.

I sin konst skapar Kyungwoo Chun situationer och möten vars kärna utgörs av empati. Hans konstverk på Skanslandet påpekar hur viktigt det är att berätta och lyssna, i synnerhet i en tid då det fortlöpande informationsflödet, de sociala medierna och konsumtionen fyller våra liv.

Chun vill att vi ska återta rollen som lyssnare och berättare, använda vår fantasi och bemöta oss själva och varandra. I samarbete med utställningsgästerna skapas två installationer på Skanslandet, Bird Listener (2020) och Islands of Island (2020).

Bilder: Matti Pyykkö

kyungwoochun.de