Skip to content

Maaria Wirkkala

FI
I Maaria Wirkkalas händer förvandlas vanliga föremål och ställen till platser för tankar, minnen och drömmar.

Vid sidan av den materiella världen bearbetar Maaria Wirkkala (f. 1954) den immateriella: ljus och skugga har en central plats i hennes konst. Även tiden är ett viktigt element. I hennes händer förvandlas vanliga föremål och ställen, såsom en källare eller en brandvägg, till platser för tankar, minnen och drömmar, sinnestillstånd med egna Wirkkalas ord. Hennes platsbundna konstverk vill få åskådaren att stanna till och begrunda.

”Jag skapar utifrån det jag ser och inte vill se.”

När Wirkkala arbetade med sin utställning på Helsingfors konstmuseum 2014 utgick hon från Tennispalatsets historia som idrottsarena. Idrott blev därför ett bärande tema för utställningen, en metafor för världshändelserna. På detta sätt uppstod konstverken som tillägnats backhopparen Matti Nykänen, Mästaren och Den kritiska punkten, Champion, the Critical point och Penalty, Straffspark som fokuserar på sambandet mellan fotboll och kravaller.

Storleksskalan hos Maaria Wirkkalas arbeten varierar mellan små kompositioner av föremål till stora miljökonstverk. Även om Wirkkalas konstverk ofta är temporära har hon också skapat permanenta konstverk, såsom minnesmärket över Åbo Akademi, Kunskapens tecken (Shred of knowledge), som undersöker monumentets materialitet.

Bilder: Matti Pyykkö