Skip to content

Gustafsson & Haapoja

FI
I Gustafssons&Haapojas arbeten är det utopiska, dvs. föreställningen om en annan värld, ständigt närvarande. Deras nyaste konstverk ställer frågor om hur sättet att vara människa borde förändras för att möjliggöra en mer hållbar relation till världen.

Gustafsson&Haapoja är en samarbetsform som började 2012. Projekt startade med historiska och samhälleliga studier ur andra arters perspektiv och har fortsatt genom att dekonstruera begreppen människa och djur samt hur de är kopplade till mekanismer för rasism, sexism och marginalisering. I Gustafsson&Haapojas arbeten är det utopiska, dvs. föreställningen om en annan värld, ständigt närvarande. Deras nya konstverk Becoming ställer frågor om hur sättet att vara människa borde förändras för att möjliggöra en mer hållbar relation till världen.

Gustafsson&Haapojas konst omfattar installationer och video, konceptuell konst och performance. Bildkonstnären Terike Haapoja (s. 1974) och författaren och dramaturgen Laura Gustafsson (f. 1983) kombinerar det poetiska med en dokumenterande inställning. Bägge konstnärernas teaterbakgrund är också ofta synlig i deras konst. En viktig del av samarbetet är också att koppla projekten till den omgivande verkligheten med hjälp av essäer, diskussioner och aktivism.

Gustafsson&Haapojas utställningshelhet Museum of Becoming, som öppnar våren 2020, utgör en del av Helsingforsbiennalens program på HAM.